Strafferetsudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om kontrol af ulovligt ophold efter indrejse og udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet - sagsnr. 2015-1037

Print Print
05-05-2015