Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (gennemførelse af den reviderede Eurodac-forordning af 26. juni 2013) - sagsnr. 2015-1032

Print Print
22-04-2015

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2015/2015-1032 Strafferetsudvalget.aspx - d. 07-08-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.