Lovudvalget - Høring over udkast til vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) samt udkast til vejledning om ændring af vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (vejledning nr. 6 til serviceloven) - sagsnr 2015-1007

Print Print
29-04-2015