Lovudvalget - Høring over beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN's konvention om barnets rettigheder - sagsnr. 2014-3991

Print Print
14-01-2015
Læs høringssvar her