Lovudvalget - Høring over vedtagne EU-retsakter, der er omfattet af det danske retsforbehold (international anbringelse af børn uden for hjemmet) - sagsnr. 2014-3974

Print Print
12-01-2015
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2015/2014-3974 Lovudvalget.aspx - d. 07-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.