Lovudvalget - Høring over vedtagne EU-retsakter, der er omfattet af det danske retsforbehold (international anbringelse af børn uden for hjemmet) - sagsnr. 2014-3974

Print Print
12-01-2015
Læs høringssvar her