Lovudvalget - Høring over vedtagne familieretlige EU-retsakter, der er omfattet af det danske retsforbehold - sagsnr. 2014-3973

Print Print
12-01-2015
Læs høringssvar her