Lovudvalget - Høring over ændring til bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser mv. i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet - sagsnr. 2014-3936

Print Print
23-01-2015
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2015/2014-3936 Lovudvalget.aspx - d. 27-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.