Lovudvalget - Høring over ændring til bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser mv. i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet - sagsnr. 2014-3936

Print Print
23-01-2015
Læs høringssvar her