Strafferetsudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i erhvervsvirksomheder inden for Erhvervs- og Vækstministeriets ressortområde - sagsnr. 2014-3927

Print Print
05-01-2015
Læs høringssvar her