Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om sagsbehandlingsregler ved godkendelse af forvaltningsorganisationer efter ophavsretsloven - sagsnr. 2014-3926

Print Print
09-01-2015
Læs høringssvar her