Lovudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love - sagsnr. 2014-3896

Print Print
19-01-2015
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2015/2014-3896 Lovudvalget.aspx - d. 25-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.