Lovudvalget - Høring over udkast til vejledning om fortolkning af § 71, stk. 1, nr. 9 og §§ 77 a-d i lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder mv. - sagsnr. 2014-3871

Print Print
05-01-2015
Læs høringssvar her