Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt - sagsnr. 2014-3833

Print Print
05-01-2015
Læs høringssvar her