Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om socialtilsyn og forskellige andre love - sagsnr. 2014-3821

Print Print
20-01-2015
Læs høringssvar her