Lovudvalget - Høring over udkast til lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark - sagsnr. 2014-3712

Print Print
05-01-2015
Læs høringssvar her