Lovudvalget - Høring over ændring af lov om vandforsyning mv. og lov om afgift af ledningsført vand (Regler for grundvandskortlægning efter 2015 mv.) - sagsnr. 2014-3711

Print Print
08-01-2015
Læs høringssvar her