Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse med henblik på visse former for beskæftigelse (Ændring af den særlige ordning for arbejdstagere fra EU-lande) - sagsnr. 2014-978

Print Print
09-04-2014
Læs høringssvar her