Lovudvalget - Høring over udkast til ny bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer - sagsnr. 2014-946

Print Print
27-03-2014
Læs høringsvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-946 Lovudvalget.aspx - d. 02-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.