Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen) - sagsnr. 2014-929

Print Print
09-04-2014
Læs høringssvar her