Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf mv. og retsplejeloven (reorganisering af kriminalforsorgen) - sagsnr. 2014-911

Print Print
11-04-2014
Læs høringssvar her