Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven (ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) - sagsnr. 2014-9

Print Print
06-01-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-9 Strafferetsudvalget.aspx - d. 18-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.