Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven (ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) - sagsnr. 2014-9

Print Print
06-01-2014
Læs høringssvar her