Strafferetsudvalget - Høring over bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) - sagsnr. 2014-772

Print Print
21-03-2014
Læs høringssvar her