Lovudvalget - Høring over udkast til støtteberettigelsesregler for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 2014-2020 - sagsnr. 2014-712

Print Print
07-03-2014
Læs høringssvar her