Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse udstedt i medfør af offentlighedsloven om undtagelse af Patientforsikringens sager om lægemiddelskadeerstatning fra offentlighedsloven - sagsnr. 2014-71

Print Print
22-01-2014
Læs høringssvar her