Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling mv. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond - sagsnr. 2014-695

Print Print
04-03-2014
Læs høringssvar her