Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om en Cityring (Supplerende miljømæssige vurderinger, regler om forurening og gener fra byggepladserne, kompensation mv.) - sagsnr. 2014-685

Print Print
02-04-2014
Læs høringssvar her