Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om tv-overvågning, lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder, restaurationsloven og forskellige andre love - sagsnr. 2014-650

Print Print
12-03-2014
Læs høringssvar her