Lovudvalget - Høring over forslag til ændringer af forordning (EF) nr. 669/2009 (bilag 1 og 2) om intensiveret offentlig kontrol af visse ikke-animalske fødevarer og foderstoffer - sagsnr. 2014-640

Print Print
27-02-2014
Læs høringssvar her