Lovudvalget - Høring over udkast til ny bekendtgørelse om bevillingsfunktionen mv. under Det Frie Forskningsråd - sagsnr. 2014-612

Print Print
24-02-2014
Læs høringssvar her