Strafferetsudvalget - Høring over Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foreløbig retshjælp til mistænkte eller tiltalte, der frihedsberøves, og retshjælp i sager angående europæiske arrestordrer - sagsnr. 2014-587

Print Print
24-03-2014
Læs høringssvar her