Strafferetsudvalget - Høring over Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkt eller tiltalt i straffesager - sagsnr. 2014-586

Print Print
24-03-2014
Læs høringssvar her