Lovudvalget - Høring vedrørende tilladelse til markedsføring af fødevarer, foder og andre produkter fremstillet af genetisk modificeret bomuld T304-40. - sagsnr. 2014-477

Print Print
12-02-2014
Læs høringssvar her