Lovudvalget - Høring over forslag til ændringer vedrørende grænseværdier for en række pesticidrester (j.nr. 2014-29-221-02103) - Forslag til ændring af forordning (EF) nr. 396/2005 (SAN-CO/10023/2014) - sagsnr. 2014-476

Print Print
11-02-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-476 Lovudvalget.aspx - d. 16-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.