Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand - sagsnr. 2014-473

Print Print
11-02-2014
Læs høringssvar her