Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol mv. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond - sagsnr. 2014-471

Print Print
12-03-2014
Læs høringssvar her