Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed samt evaluering af GovCERT-loven - sagsnr. 2014-455

Print Print
04-03-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-455 Strafferetsudvalget.aspx - d. 27-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.