Lovudvalget - Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om tilskud til jordbrugere på visse småøer (Ø-støttebekendtgørelsen) - sagsnr. 2014-42

Print Print
06-01-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-42 Lovudvalget.aspx - d. 25-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.