Lovudvalget - Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om tilskud til jordbrugere på visse småøer (Ø-støttebekendtgørelsen) - sagsnr. 2014-42

Print Print
06-01-2014
Læs høringssvar her