Uddannelsesudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ophævelse af forskellige bekendtgørelser mv. på Uddannelses- og Forskningsministeriets område - sagsnr. 2014-409

Print Print
06-02-2014
Læs høringssvar her