Lovudvalget - Høring om fastsættelse af grænseværdier for brug af polyvinyl alcoholpolyyethylene glycol-graft-co-polymer (E 1209) i kosttilskud - sagsnr. 2014-408

Print Print
05-02-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-408 Lovudvalget.aspx - d. 18-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.