Lovudvalget - Høring om fastsættelse af grænseværdier for karamelfarve E 150 a-d i øl og maltdrikke - sagsnr. 2014-407

Print Print
05-02-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-407 Lovudvalget.aspx - d. 06-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.