Lovudvalget - Høring om fastsættelse af grænseværdier for brug af en række tilsætningsstoffer i kødtilberedninger - sagsnr. 2014-405

Print Print
05-02-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-405 Lovudvalget.aspx - d. 22-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.