Lovudvalget - Høring over lovforslag nr. L 104 om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion - sagsnr. 2014-4

Print Print
09-01-2014
Læs høringssvar her