Lovudvalget - Høring over forslag om etablering af niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg med dertil hørende anlæg (ændret af lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge) - sagsnr. 2014-3868

Print Print
16-12-2014
Læs høringssvar her