Strafferetsudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Udvidet adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler mod deres person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter mv.) - sagsnr. 2014-3863

Print Print
15-12-2014
Læs høringssvar her