Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om almene boliger mv. (Anvendelse af Landsbyggefondens midler) - sagsnr. 2014-3819

Print Print
11-12-2014
Læs høringssvar her