Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om almene boliger mv. (Nedrivning af hele afdelinger) - sagsnr. 2014-3818

Print Print
11-12-2014
Læs høringssvar her