Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om almene boliger mv. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler) - sagsnr. 2014-3817

Print Print
11-12-2014
Læs høringssvar her